Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Archive for mars, 2008

Vårdlidande

”Föreställningen om lidandets meningslöshet tillsammans med vårdarens undvikande attityd gentemot den lidande människan kan göra den lidande patienten skyddslös. Vårdare undviker att möta patienters känslor för att skydda sig själva från känslor. Patientens upplevda lidande blir då osett, oönskat och faller på ett outtalat sätt utanför hälso- och sjukvårdens vårdansvar. Detta leder till att patienten kan uppleva att lidandet ökar, då hans eller hennes behov av och begäran om att bli sedd och förstås inte tillgodoses, varvid vårdlidandet uppstår. Vårdares syn på lidandet […] försvårar en god vård.” (ur ”Vårdande som lindrar lidande – etik i vårdandet” av Maria Arman och Arne Rehnsfeldt)

Så otroligt väl beskrivet. Jag har inget att tillägga för tillfället.

Read Full Post »